Lighthouses - stanleyklein
Light House
Machias Seal Island, Maine, USA

Light House
Machias Seal Island, Maine, USA

2949machias seal island