Birds - stanleyklein
Ibis
Florida, USA

Ibis
Florida, USA

ibis